Logo školy
Školní družina - organizace dne 2.9.2019

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

Organizace dne 2. 9. 2019:

1. Sdělení pro rodiče dětí z přípravné třídy

  • Informace k ŠD obdržíte 2. 9. 2019 na úvodní schůzce s paní učitelkou.

2. Sdělení pro rodiče dětí z prvních tříd

  • Po slavnostním přivítání dětí se bude konat krátká schůzka rodičů přihlášených dětí v prostorách školní družiny. Vaše přítomnost je nutná.

3. Sdělení pro rodiče dětí z druhých tříd

  • Paní vychovatelky Vás budou očekávat dne 2. 9. 2019 v době od 7.40 do 8.15 hod v šatně školy z důvodu poskytnutí informace od kterého dne začne Vaše dítě navštěvovat ŠD. Toto sdělení může být v písemné formě opatřené podpisem zákonného zástupce a předané Vaším dítětem paní vychovatelce.

4. Sdělení pro rodiče dětí ze třetích tříd

  • Paní vychovatelky Vás budou očekávat dne 2. 9. 2019 v době od 7:40 do 8:15 hod v šatně školy z důvodu Vašeho potvrzení stále trvajícího zájmu o školní družinu.
  • Děti z třetích tříd budou moci navštívit školní družinu dne 2. 9. a 3. 9. 2019 na základě potvrzeného zájmu.
  • Potvrzení zájmu může být v písemné formě opatřené podpisem zákonného zástupce a předané Vaším dítětem paní vychovatelce.
  • Písemné sdělení o přijetí nebo nepřijetí do školní družiny bude předáno dítěti dne 3. 9. 2019.
  • Od 4. 9. 2019 školní družinu navštíví jen přijaté děti do ŠD.


Dana Bábelová
Vedoucí vychovatelka ŠD


Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7