Logo školy
Archiv akcí školní družiny 2018/2019

<< Zpět na stránku školní družiny


Archiv akcí školní družiny za rok 2018/2019


28.5 a 29.5.2019 – Akce ŠD: PARK MIRAKULUM

Dne 28. 5. a 29. 5. jsme navštívili zábavně-naučný park Mirakulum. Děti prožily krásné odpoledne v korunách stromů s jedinečnými atrakcemi. Nejvíce děti nadchl třípatrový dřevěný hrad, který je propletený můstky, skluzavkami a prolézačkami. Pod jeho základy si s baterkami v ruce prozkoumaly síť podzemních chodbiček. Na závěr prošly lesní naučnou stezkou, kde se dozvěděly zajímavosti o stromech, zvířatech a o vlivu člověka na přírodu. Těšíme se na další prožité dobrodružství.

Za paní vychovatelky Olga Šafránková

FOTO: PARK MIRAKULUM


10.5.2019 – Akce ŠD: OLYMPIÁDA

Dne 10. května proběhla celodružinová Olympiáda. Každá paní vychovatelka si připravila pro děti sportovní disciplínu. Soutěže se odehrávaly na sportovním hřišti u školy. Úkolem dětí bylo obejít všechna stanoviště a úspěšně splnit zadání dané disciplíny. Soutěžilo se v hodu na cíl, skoku do dálky, překážkové dráze, hodu na koš, florbalu, fotbalu a lezení přes provazy. Děti byly moc šikovné. Sportovní výkony pak porovnávaly, vyhodnocovaly a odměňovaly paní vychovatelky v jednotlivých odděleních. Největším překvapením pro podporu týmového ducha OLYMPIJSKÝCH HER však byla pro děti společná odměna pro každé oddělení v podobě nového fotbalového míče.

Za paní vychovatelky Jana Bartošová

FOTO: OLYMPIÁDA


24.4.2019 – Akce ŠD: DEN ZEMĚ

Děti ze školní družiny ZŠ Fryčovická oslavily ekologický svátek Den Země již tradičně stavbou obrazu z PET víček dne 24. 4. 2018 v atriu školy. Pro letošní rok jsme vymysleli veselou chobotnici. Bylo úžasné sledovat mravenčí práci, pilný a rychlý přístup přítomných dětí pod vedením paní vychovatelek. Děti vytvořily obraz chobotnice během hodiny a půl a navíc ukázaly, jak krásně umí spolupracovat při samotné tvorbě. Jak obraz vznikal je nejlépe vidět na pořízených fotografiích v naší galerii. Jejich úsilí, píle a snaha jsou obdivuhodné. A za to všechno jim děkujeme.

Za paní vychovatelky Dana Batelková

FOTO: DEN ZEMĚ - PET VÍČKA


17.4.2019 – Akce ŠD: DEN ZEMĚ

Děti ze školní družiny ZŠ Fryčovická oslavily nejdůležitější ekologický svátek Den Země návštěvou letňanského lesoparku dne 17. 4. 2019. Akci připravila Městská část Praha 18 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy.

Letošní oslavy Dne Země byly věnovány stromům. Děti prostřednictvím stanovišť s environmentálně zaměřeným programem sledovaly vývoj stromů od malých semínek po staleté velikány. Prozkoumaly také kořeny, kmen a korunu stromů. Děti se naučily, jak spolu stromy komunikují, v čem jsou jejich jednotlivé druhy unikátní i co všechno pro lidstvo a život na Zemi dělají.

Počasí se nám vydařilo a děti si odnesly nové informace a zkušenosti z oblasti ochrany přírody.

Za všechny paní vychovatelky Jana Bartošová

FOTO: DEN ZEMĚ - LETŇANSKÝ LESOPARK


5.4.2019 – Akce ŠD: POZDNÍ ODPOLEDNE S H. CH. ANDERSENEM

Dne 5. 4. jsme pro děti ze školní družiny uspořádaly Pozdní odpoledne s H. CH. Andersenem. Zúčastnit se ho mohly všechny děti, které mají zájem o čtenářství. Byl to krásně strávený společný čas s dětmi, knihami, pohádkami a tvořením. Povídali jsme si o nelehkém životě světoznámého spisovatele a jeho pohádkách. Děti pozorně poslouchaly a celý podvečer si užily. Domů odcházely spokojené, stejně jako paní vychovatelky.

Za paní vychovatelky Dana Bábelová

FOTO: POZDNÍ ODPOLEDNE S H. CH. ANDERSENEM


11.2.2019 – Akce ŠD: MAŠKARNÍ KARNEVAL

Dne 11. 2. 2019 se ve školní družině konal Maškarní karneval, kterého se zúčastnila všechna oddělení ŠD. Velmi těžkým úkolem a cílem letošního karnevalu byl výběr nejlepší masky, protože všechny byly velmi pěkné a originální. Také jsme ocenily, že některé děti si masku vyrobily úplně samy. Hodnocení probíhalo v rámci taneční soutěže, kde si všechny děti užily spoustu zábavy a legrace, včetně nás vychovatelek. Každé oddělení vyhlásilo nejlepší masku a závěrem byl vyhlášen absolutní vítěz letošního karnevalu. Tak a zase za rok se těšíme.
Vychovatelky ŠD

FOTO: MAŠKARNÍ KARNEVAL


14.1.2019 – Akce ŠD: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA

V pondělí 14. ledna se ve školní družině konala zábavná soutěž „Zpívá a tančí celá družina.“ Děti zpívaly a tančily s velkým elánem a chutí. Naše dětská porota hodnotila výkony soutěžících spravedlivě a objektivně. Diváci nadšeně tleskali a dobře se bavili. Všichni soutěžící byli po zásluze sladce odměněni.
Vychovatelky ŠD

FOTO: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA


20.12.2018 – Akce ŠD: VÁNOČNÍ BESÍDKY

Ve všech oddělení školní družiny proběhly dne 20. 12. 2018 vánoční besídky. Poslouchaly se vánoční koledy, probírali se vánoční zvyky, tradice a obyčeje. Paní vychovatelky nachystaly dětem pohoštění. Děkujeme maminkám za voňavé vánoční cukroví. Kouzlo Vánoc podtrhl vánoční stromeček, pod kterým děti našly dárky – nové hry do svých oddělení. Proběhlo i předávání dárků kamarádům nebo vánoční tombola. Děti si naplnily bříška dobrotami a spokojeně se věnovaly novým hrám v každém oddělení.

Přejeme všem rodičům i dětem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody.

Vychovatelky ŠD

FOTO: VÁNOČNÍ BESÍDKY


10.12. a 13.12.2018 – Akce ŠD: BETLÉMY NA KARLŠTEJNĚ

Dne 10. 12. a 13. 12. 2018 jsme se školní družinou vydali do podhradí Karlštejna. Na staré karlštejnské faře jsme navštívili muzeum, kde na nás čekala expozice asi padesáti starých vyřezávaných nebo perníkových betlémů. Děti navštívily tvořivou dílnu, kde si vyzdobily vánoční ozdobu. Na závěr jsme viděli pohyblivý Královský betlém, který byl doprovázen pohádkou. Výlet se všem moc líbil.

Za paní vychovatelky Lucie Kratochvílová a Kateřina Štěpinová

FOTO: BETLÉMY NA KARLŠTEJNĚ


4.12.2018 – Akce ŠD: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Dne 4. 12. 2018 nás v družině navštívil Čert s Andělem. Čert byl přísný, ale spravedlivý, proto odhalil i několik hříšníků. Děti se s čertem a andělem rozloučily společnou básničkou a za odměnu dostaly mikulášskou nadílku. Paní vychovatelky budou sledovat, zda děti svůj slib, který daly čertovi s andělem, dodrží.

Vychovatelky ŠD

FOTO: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA


30.11.2018 – Akce ŠD: VÁNOČNÍ DÍLNIČKA S RODIČI

Dne 30. 11. 2018 k nám do družiny přišel Adventní čas, doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a dobročinnosti, doba, kdy jsou lidé spolu a každá minuta je vzácností. I my ve školní družině ZŠ Fryčovická jsme přivítali advent, a to společným časem dětí a rodičů. Již druhým rokem se scházíme ve školní družině u zdobení adventních věnců. Tentokrát v barvě stříbrné, zlaté, červené, zelené a růžové.

Překrásnou podívanou se stává společná práce rodin a radostným očekáváním výsledek tohoto úsilí. Děti byly dobrými pomocníky a návrháři, rodiče skvělými posluchači. Vynaložené úsilí pro přípravu vánoční dílničky bylo bohatě odměněno úsměvem na tváři dětí, spokojeností a klidem rodičů a překrásnými výtvory, které již zdobí domovy v adventním čase.

Přejeme pokojný a láskyplný vánoční čas všem lidem dobré vůle…

Za školní družinu Dana Bábelová

FOTO: VÁNOČNÍ DÍLNIČKA S RODIČI


16.11.2018 – Akce ŠD: MŮJ MAZLÍČEK

V pátek 16. listopadu se uskutečnila celodružinová akce Můj mazlíček.

Děti představily své domácí mazlíčky, které mají doma nebo které by si přály. Prezentace byla formou přednesu, fotografií popřípadě vlastní kresbou. Bylo velice těžké rozhodnout o těch nejlepších. Za svoji snahu a pracovitost byly odměněny věcnými cenami a sladkou odměnou. Děkujeme všem, kteří si projekt připravili.

Vychovatelky ŠD

FOTO: MŮJ MAZLÍČEK


22.10.2018 – Akce ŠD: CHYTRÁ SOVA

Dne 22. 10. 2018 proběhla v družině vědomostní soutěž „CHYTRÁ SOVA“. Na děti čekaly úkoly zaměřené na 100. výročí československého samostatného státu. Děti mohly uplatnit své vědomosti, které během měsíce října postupně získaly vyprávěním o nadcházejícím výročí republiky. Obtížnost otázek byla odstupňována podle věku. Děti si soutěžní odpoledne velice užily. Za aktivitu, snahu a píli byly odměněny. Už teď se s dětmi těšíme na další chytrou sovu.

Za paní vychovatelky Kratochvílová Lucie

FOTO: CHYTRÁ SOVA


8.10., 10.10.2018 – Akce ŠD: POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Dne 8.10. a 10.10.2018 jsme již tradičně pro děti uspořádaly drakiádu. Akce se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Na obloze se nám sešlo opravdu mnoho krásných draků, některé děti si dokonce daly velkou práci a draka si samy doma vyrobily. Vítr nám sice moc nepřál, avšak děti byly tak šikovné, že počasí nebylo překážkou. Díky jejich úsilí draci létali vysoko v oblacích. Dětem se drakiáda moc líbila a za své úsilí byly odměněni drobnou sladkostí. A na závěr nechyběla společná fotografie dětí. Už teď se těšíme na příští rok.

Za pani vychovatelky Dana Batelková a Kateřina Štěpinová

FOTO: POUŠTĚNÍ DRAKŮ


8.10., 10.10.2018 – Akce ŠD: PO STOPÁCH HISTORIE LETŇAN

Děti ze všech oddělení školní družiny se ve dnech 8. a 10. října 2018 vydaly po stopách historie Letňan. Stopy nás nejprve zavedly na Starou Náves, bývalé historické jádro obce, kde z původních staveb zůstala už jen kaple svatého Kříže z roku 1865 – nejstarší stavba Letňan. Dále jsme si připomněli další důležitá místa a objekty spojené s historií, jako je areál Letov, výstaviště, metro Letňany, první letňanskou školu v ulici Rychnovská, Starou Náves s rybníkem a poté s koupalištěm, podnik Avia – kde se vyráběla nejdříve letadla a pak nákladní auta, Úřad městské části – Radnici.

Procházky i hezké počasí se vydařily a těšíme se na další.

Za paní vychovatelky Anna Púčková a Jana Bartošová


5.9.2018 – Akce ŠD: VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Školní družina navštívila ve středu 5. září s dětmi ze 4.oddělení a s dětmi z 5.oddělení „Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež“ pořádaný Městskou částí Praha 18. Zástupci kroužků z Letňan dětem představili možnosti, jak zajímavě a tvořivě trávit volný čas, např. chovatelství (domácí mazlíčci), výtvarná činnost, šerm, florbal. Děti si mimo jiné vyzkoušely i své znalosti angličtiny formou malé soutěže.

Za paní vychovatelky Olga Šafránková a Anna Púčková


<< Zpět na stránku školní družinyOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7