Logo školy
Učební plány a přehled volitelných předmětů

Učební plány

Učební plán pro 1. - 5. ročník

Naše škola - škola pro všechny, č.j. 14/2007
PředmětRočník
1.2.3.4.5.
Jazyk a jazyková komunikace99888
Matematika a její aplikace44545
Anglický jazyk12333
Informatika--1--
Prvouka222--
Hudební výchova11111
Výtvarná výchova11122
Tělesná výchova22222
Pracovní činnosti11111
Vlastivěda---22
Přírodověda---22
Týdenní počet hodin2122242526
Nepovinné předměty-----

Učební plán pro 6. - 9. ročník

Naše škola - škola pro všechny, č.j. 14/2007
PředmětRočník
6.7.8.9.
Jazyk a jazyková komunikace5445
Matematika a její aplikace5555
Anglický jazyk3333
Informatika1---
Hudební výchova1111
Výtvarná výchova2211
Tělesná výchova2222
Chemie--22
Fyzika1111
Přírodopis2222
Zeměpis2221
Dějepis2222
Výchova k občanství111-
Výchova ke zdraví1--1
Člověk a svět práce1111
Německý/ruský jazyk-222
Volitelné předměty1222
Týdenní počet hodin30303131
Nepovinné předměty----

Seznam volitelných předmětů

  • Domácí nauky
  • Jazyková cvičení
  • Mediální výchova
  • Německý/ruský jazyk
  • Práce s počítačem
  • Reedukace
  • Seminář z českého jazyka a matematiky
  • Sportovní hryOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7