Logo školy
Zápis do 1. ročníku 2020/2021 - podrobné informace
Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání


Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – odkaz10 bodů

 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu – 8 bodů

 3. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany – 6 bodů

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 1. a 2. 4. 2020 musí zákonný zástupce doložit:

  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz "Desatero pro rodiče"

 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.Pro školní rok 2020/2021 škola může přijmout maximálně 112 žáků.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku - ke stažení zde

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis přípravné třídy - ke stažení zdeOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7