Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Balíček pomoci pro Pražany

Potřebujete pomoci s platbami ve škole či mateřské škole?

Hl. m. Praha přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi.

O pomoc pro potřebné rodiny žáků ZŠ a MŠ si můžete prostřednictvím vaší školy žádat vždy do 15. dne v měsíci na měsíc následující.

Platí pro školní zařízení zřizovaná hl. m. Praha a městskými částmi a pro církevní MŠ a ZŠ.

Ohrožené rodiny mohou pro své děti zažádat například o bezplatné stravné, pobyt v družině či odpuštění školného (školkovného). Žádosti podávejte prostřednictvím vaší školy do určených boxů u vrátnice školy.

Z fondů solidarity vám mohou školy vypomáhat například i s náklady vícedenní školní akce, školy v přírodě, plavání nebo kroužky organizované školou. Žádosti podávejte prostřednictvím vaší školy do určených boxů u vrátnice školy.

Posouzení žádosti je v kompetenci ředitele školy/školského zařízení a příspěvek není nárokový.

Podrobné informace najdete na tomto odkazu:

Formuláře žádostí najdete na těchto odkazech:

Informace najdete také na adrese: https://pomocprazanum.praha.eu

 

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

a) Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

b) Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě; dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz