Harmonogram prvního týdne školního roku 2021/22 pro 2. - 9. ročník

Žáci do školy MUSÍ vstupovat s rouškou!

1. 9.
 – testování žáků 2. – 9. ročníků, výuka v kmenových třídách od 8.00h do 8.45h (bez přezutí)
 
 – výdej obědů od 11.00h do 13.00h ve školní jídelně

2. 9. – testování žáků PT a 1. ročníků, výuka od 8.00h do 11.40h (třídnické práce, výměna učebnic)

3. 9.  – 1. stupeň – výuka do 11.40h dle rozvrhu
   – 2. stupeň – výuka do 12.35h dle rozvrhu

od 6. 9. – výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz