Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informace k mimořádným opatřením

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců.

Organizované volnočasové (zájmové) aktivity dětí a mládeže, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let se mohou konat za účasti 100 účastníků, od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob.

V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:

  • školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků
  • plavecký výcvik již není nijak omezen
  • pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci.

  • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují
  • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.)
  • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorech školy (chodby, školní jídělny, šatny).

 

Aktuality

Image

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince (Ukrajina)

20.5.2022

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfl...

Image

Fryčovický poeta – recitační soutěž žáků 1.st.

4.5.2022

Image

Proběhlé akce školní družiny

4.5.2022

Odpoledne s H. CH. Andersenem, Zaječí skákání a Den Země

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

27.4.2022

Image

Projekt Příběhy našich sousedů

19.4.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz