Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informace k novým omezením od 14.10.2020

Informace k novým omezením v oblasti školství
uplatňovaným od počátku dne 14.10.2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákon a na školy při zdravotnickém zařízení. 

Přípravná třída – na přípravné třídy se uplatní stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol.

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ.

Školní jídelna umožní žákům odběr obědů v určených časech. Oběd bude žákům vydán do vlastních nádob. Pokud žák na obědy chodit nebude, je nutné je odhlásit! Vstup do budovy je umožněn jen žákům školy a zaměstnancům školy.

Výdej obědů: 11.45 – 12.15 (1.+2.roč.), 12.15 – 12.45 (3.+4.roč.), 12.45 – 13.15 (5.roč.), 13.15 ‑ 13.45 (6.+7.roč.), 13.45-14.15 (8.+9.roč.)

  • provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Nově tedy včetně školních družin.

Dále vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Kontaktujte: ZŠ a MŠ Tupolevova (ředitele školy).

Výuka na 1. stupni

Distanční výuka pro všechny žáky probíhá na MS Teams, komunikací přes e-mail, popř. telefonicky.

Výuka na  2. stupni

Distanční výuka pro všechny žáky probíhá na MS Teams, informačním kanálem zůstávají Bakaláři. Sledujte prosím Nástěnky tříd, školy.

Od pondělí 19. 10. 2020 bude platit NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY pro všechny žáky 2. stupně. Bude zveřejněn na Bakalářích na Nástěnce školy.

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz