Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informace o stávce 27.11.2023

Vážení zákonní zástupci,

také naše škola se jednohlasně připojila k plánované stávce 27. 11. 2023. Proč jsme se tak rozhodli, přestože víme, že stávka vám mnohým způsobí komplikace? Protože důsledky navrhovaných úsporných opatření od následujícího roku zkomplikují kvalitu výuky a chod školy.

Např. výuku jazyků, ale na druhém stupni také část odborných předmětů, realizujeme v menších skupinách, zavádíme tandemovou výuku - to umožňuje individuální přístup. Žáci se tak dostávají ve znalostech i dovednostech mnohem dál. Bezesporu tak dojde k ohrožení kvality výuky.

Před lety školy přijaly inkluzivní opatření, pro které je mnohdy ve třídách nezbytný asistent pedagoga. Nyní bychom měli přijmout fakt, že těchto asistentů bude méně. Přičemž dětí ve třídách neubyde, mnohde spíše naopak. Toto ve svém důsledku může ohrozit nejen společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také čas, který učitel věnuje jednotlivým dětem.

Důsledky opatření také znatelně omezí možnost nákupu pomůcek do výuky a učebnic.

Snížení počtu finančních prostředků bude znamenat také méně nepedagogických pracovníků; ti jsou pro provoz školy nepostradatelní.

Když položíme na misky vah plánované finanční škrty a jejich důsledky oproti jednomu dni, kdy bezesporu komplikujeme provoz rodin našich žáků, jsme přesvědčeni v naprosté většině o správnosti takového rozhodnutí.

V den stávky 27. 11. 2023 nejsme schopni zajistit provoz, proto jej zcela přerušujeme.

Mgr. Hana Nytrová
ředitelka školy

Dokument
Dopis odborového svazu rodičům
Stáhnout
155.9 kB

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz