Návrat do školy

Od 18.11. bude probíhat prezenční výuka pro přípravnou třídu, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B a 2.C. V provozu bude ranní i odpolední družina a školní jídelna. Po celou dobu výuky i v družině budou povinné roušky. Kroužky zatím otevřeny nebudou. 

 

Informace od školní jídelny:
V návaznosti na nová opatření souvisejícím s návratem přípravných, prvních a druhých tříd k prezenčnímu studiu od 18. 11. 2020 nebudou odhlášení strávníci automaticky přihlášeni, je tedy nutné provést jejich přihlášení. Bližší informace na www.jidelny-letnany.cz.

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz