Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022


Příspěvková organizace ZŠ Fryčovická prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Fryčovická od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními kódy:

ZS/2021/13 PVTYO ZS/2021/12 C7AKM JADWC FY10E
VR61L 42B8G OXBBK 5NZKG ZS/2021/10 ZS/2021/8
BFW3Z W245B QWM74 197LP GR2E2 ZS/2021/3
1ZMVW QRLDO 20BQV C3C8Y PUZL5 PCNJ3
A5KGA 7U1L2 1C36O B8ZH2 GRTD6 NJ0BT
9116B 4IHSZ 97XNQ ZS/2021/2 ZA1T7 LYI9S
D37T6 FT71V D9FP4 ZYV6Y MF35A 5KE2B
TD0YM 1AQLF J20V4 H7PO9 3JARK G471P
AWU8T VE19T LXCHA ZS/2021/11 ZS/2021/6 XTFCE
JSW66 A3G3G 3S7YC AFAXM 417K4 QNSXG
KCMQC 3QZ9F ZS/2021/15 KPBEM TGR2X E91OS
QWD9Y ZS/2021/5 B8IAJ BL3BY N8QC0 M3J4I
6HS2V 9XJCB HT1OP 1QS7I F7ZFB FTXJB
EREHD LFILQ ZS/2021/7 ZS/2021/14 ZS/2021/1 LFO2B
7CCC8 HRNQM UUTRQ T8XGU 0TLFS S7ID7
ZS/2021/9 ZS/2021/4 EOSQN WHUFX A0HC7 OG3EC
QHYH1 JJ14K


V přijímacím řízení byly přijaty děti podle prvního kritéria: děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti (95 dětí) a losováním podle druhého kritéria: děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu (3 děti).

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 98 žáků. Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií:
1. místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti
2. místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu.

Dne 7. 5. 2021 v 8.00 hod se v budově školy uskutečnilo losování za účasti zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, člena Školské rady – zástupce rodičů, člena Školské rady – zástupce zřizovatele MČ Praha 18 a člena Školské rady – zástupce pedagogické sboru. Do losování bylo zařazeno pouze 24 žádostí dětí s místem trvalého pobytu v Praze 9 – Letňany mimo spádovou oblast (ZŠ Fryčovická). Každé dítě bylo losováno pod registračním číslem, které bylo přiděleno na žádosti. Byly vylosovány 3 děti.

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole od 24. 5. – 25. 5. 2021 od 8.00 do 14.00 h.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je možné si vyzvednout od 24. 5. 2021 u hospodářky školy v úředních hodinách.

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz