Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Příspěvková organizace ZŠ Fryčovická prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Fryčovická od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními kódy:

 

ZS/2022/1 ZS/2022/28 ZS/2022/50 ZS/2022/70 ZS/2022/97 ZS/2022/122
ZS/2022/6 ZS/2022/29 ZS/2022/51 ZS/2022/74 ZS/2022/99 ZS/2022/123
ZS/2022/8 ZS/2022/31 ZS/2022/52 ZS/2022/75 ZS/2022/100 ZS/2022/124
ZS/2022/11 ZS/2022/32 ZS/2022/53 ZS/2022/76 ZS/2022/102 ZS/2022/127
ZS/2022/12 ZS/2022/33 ZS/2022/57 ZS/2022/78 ZS/2022/103 ZS/2022/128
ZS/2022/15 ZS/2022/34 ZS/2022/58 ZS/2022/80 ZS/2022/106 ZS/2022/130
ZS/2022/16 ZS/2022/35 ZS/2022/59 ZS/2022/82 ZS/2022/107 ZS/2022/131
ZS/2022/18 ZS/2022/37 ZS/2022/61 ZS/2022/84 ZS/2022/108 ZS/2022/133
ZS/2022/19 ZS/2022/39 ZS/2022/62 ZS/2022/87 ZS/2022/109 AP9JY
ZS/2022/20 ZS/2022/40 ZS/2022/63 ZS/2022/88 ZS/2022/111 H71XM
ZS/2022/21 ZS/2022/43 ZS/2022/64 ZS/2022/89 ZS/2022/112 64G4E
ZS/2022/23 ZS/2022/45 ZS/2022/66 ZS/2022/94 ZS/2022/113 4XCFD
ZS/2022/24 ZS/2022/47 ZS/2022/68 ZS/2022/95 ZS/2022/120  
ZS/2022/26 ZS/2022/49 ZS/2022/69 ZS/2022/96 ZS/2022/121  

 

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 5. 4. 2022 a 6. 4. 2022 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 82 žáků. Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií:
1. – místo trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti

Dne 20. 4. 2022 v 9.00 hod se v budově školy uskutečnilo losování za účasti notáře, ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, člena Školské rady – zástupce rodičů, člena Školské rady – zástupce zřizovatele MČ Praha 18 a člena Školské rady – zástupce pedagogického sboru. Do losování bylo zařazeno pouze 123 žádostí dětí s místem trvalého pobytu v Praze 9 – Letňany (spádová oblast ZŠ Fryčovická). Každé dítě bylo losováno pod registračním číslem, které bylo přiděleno na žádosti nebo online žádosti. Bylo vylosováno 82 dětí.

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole od 5. 5. – 6. 5. 2022 od 8.00 do 14.00 h.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je možné si vyzvednout od 5. 5. 2022 u hospodářky školy v úředních hodinách.

Aktuality

Image

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince (Ukrajina)

20.5.2022

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfl...

Image

Fryčovický poeta – recitační soutěž žáků 1.st.

4.5.2022

Image

Proběhlé akce školní družiny

4.5.2022

Odpoledne s H. CH. Andersenem, Zaječí skákání a Den Země

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

27.4.2022

Image

Projekt Příběhy našich sousedů

19.4.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz