Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Příspěvková organizace ZŠ Fryčovická prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Fryčovická od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito registračními kódy:

ZS/2024/1 ZS/2024/21 ZS/2024/46 ZS/2024/64 ZS/2024/85 ZS/2024/103
ZS/2024/2 ZS/2024/24 ZS/2024/47 ZS/2024/65 ZS/2024/86 ZS/2024/104
ZS/2024/3 ZS/2024/25 ZS/2024/48 ZS/2024/66 ZS/2024/87 WZE9L
ZS/2024/4 ZS/2024/29 ZS/2024/49 ZS/2024/67 ZS/2024/88 CS7IV
ZS/2024/6 ZS/2024/31 ZS/2024/50 ZS/2024/69 ZS/2024/89  
ZS/2024/8 ZS/2024/32 ZS/2024/51 ZS/2024/70 ZS/2024/90  
ZS/2024/10 ZS/2024/33 ZS/2024/52 ZS/2024/71 ZS/2024/91  
ZS/2024/11 ZS/2024/34 ZS/2024/53 ZS/2024/73 ZS/2024/92  
ZS/2024/12 ZS/2024/35 ZS/2024/54 ZS/2024/74 ZS/2024/93  
ZS/2024/13 ZS/2024/36 ZS/2024/56 ZS/2024/75 ZS/2024/94  
ZS/2024/14 ZS/2024/38 ZS/2024/57 ZS/2024/76 ZS/2024/96  
ZS/2024/15 ZS/2024/39 ZS/2024/58 ZS/2024/78 ZS/2024/97  
ZS/2024/17 ZS/2024/41 ZS/2024/60 ZS/2024/80 ZS/2024/99  
ZS/2024/18 ZS/2024/42 ZS/2024/61 ZS/2024/81 ZS/2024/100  
ZS/2024/19 ZS/2024/44 ZS/2024/62 ZS/2024/82 ZS/2024/101  
ZS/2024/20 ZS/2024/45 ZS/2024/63 ZS/2024/83 ZS/2024/102  

 

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 8. 4. 2024 a 9. 4. 2024 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 84 žáků. Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií:
1. – místo trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti

Dne 22. 4. 2024 v 9.00 hod se v budově školy uskutečnilo losování za účasti notáře, ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň a člena Školské rady – zástupce pedagogického sboru. Do losování bylo zařazeno pouze 94 žádostí dětí s místem trvalého pobytu v Praze 9 – Letňany (spádová oblast ZŠ Fryčovická). Každé dítě bylo losováno pod registračním číslem, které bylo přiděleno na žádosti nebo online žádosti. Bylo vylosováno 84 dětí.

Nevylosované děti z MČ Praha 18 – Letňany (spádová oblast) budou mít zajištěnou základní školu v MČ Praha 18 – Letňany.

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2024 od 8.00 do 14.00 h.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je možné si vyzvednout dne 9. 5. 2024 u hospodářky školy v úředních hodinách.

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz