Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

ŠD - Informace pro rodiče ke dni 4.9.2023

1. Všechny děti, které odevzdaly Přihlášku ŠD 2023/2024, byly do školní družiny přijaty.

2. Organizace ŠD dne 4. 9. 2023

  • ranní ŠD 6.30 – 7.40 hod - příchod žáků do ranní družiny je možný do 7.20 hod.
  • 8.45 – 17.00 hod – pouze pro děti přihlášené do ŠD

3. Sdělení pro rodiče dětí z prvních tříd

  • Po slavnostním přivítání se bude konat krátká schůzka s rodiči přihlášených dětí v atriu školy. Vaše přítomnost je nutná.
  • Čipy Vám budou předány na základě platby v hotovosti
    (100 Kč/čip) dne 4. 9. od 9,00 do 10,30 hod v prostoru u vrátnice školy.

4. Sdělení pro rodiče dětí z druhých až pátých tříd
Rodiče (popř. dítě) budoucích 2. – 5. tříd odevzdají paní vychovatelce, která bude přítomna v šatně školy před zahájením vyučování dne 4. 9. 2023 lísteček podepsaný zákonným zástupcem s informací, od kterého dne začne jejich dítě navštěvovat ŠD. Pokud rodiče neodevzdají tento lísteček, mohou informaci sdělit přímo paní vychovatelce dne 4. 9. 2023 v čase od 7:40 do 8:15 hod v šatně školy. Není možné, aby tuto informaci sdělilo samo dítě ústně!!!

5. Úplata za ŠD pro školní rok 2023/2024 je stanovena na částku 300 Kč měsíčně (pokyny k platbě obdrží rodiče začátkem měsíce září 2023). Prozatím neplaťte.

 

Děkuji Vám za spolupráci.
Bábelová Dana – vedoucí vychovatelka ŠD

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz