Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Zápisy do ZŠ

Zápisy do ZŠ

V návaznosti na mimořádná popatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid 19 budou letošní zápisy do základních škol v mnohém jiné. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. V praxi to znamená, že dle výše jmenovaného opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí, tj. bez motivační části zápisu a jiným způsobem než osobním podáním, tzn. že proběhne pouze jejich formální část. Podání přihlášky bude probíhat on-line, díky níž vám bude přiřazeno registrační číslo automaticky a odstraní se tak zdlouhavé kontrolování dokumentů přímo v prostorách školy. Tato forma ušetří čas především Vám rodičům budoucích prvňáčků.

A jak to celé funguje?

Zákonný zástupce navštíví webové stránky školy, kde si klikne na odkaz "Online zápis" a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje ( dle rodného listu dítěte) včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy s již vyplněnou základní informací o dítěti a je mu automaticky přiděleno registrační číslo.

Zákonnému zástupci je automaticky zaslána do emailu předvyplněná formální žádost o zápis do ZŠ s dříve přiděleným registračním číslem. Rodič si předvyplněný pdf soubor opatřený registračním číslem dovyplní a vytiskne, opatří ho vlastnoručním podpisem a tento originál jiným způsobem než osobním podáním přihlášky doručí na adresu školy (např. prostřednictvím poštovních služeb, zde rozhoduje datum doručení, datovou schránkou či elektronicky opatřený s uznávaným elektronickým podpisem. Možné je přijetí přihlášky vhozené do schránky školy, takto doručená přihláška bude potvrzena e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, ihned po jejím zpracování. Jakékoliv přílohy k žádosti je zapotřebí sešít a vložit do obálky k žádosti.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky dítěte je zapotřebí vyplnit pouze žádost o odklad povinné školní docházky, v tomto případě nevyplňujete již žádost o zápis.

Přihlášku k zápisu do prvních tříd můžete podat v termínu od 01.04.2021 do 23.04.2021 pro on-line přihlášení a doručení jednou z výše uvedených forem bez osobní účasti.

Prezentační video k on-line zápisům naleznete také na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=tFu4GefCtuU
V prezentačním videu je zmiňována možnost rezervace termínu, která však byla v letošním roce vzhledem k nařízení vlády a doporučení MŠMT odstraněna.

POZOR - originál vygenerované přihlášky musí být doručen jedním z výše uvedených způsobů do školy do termínu stanoveném pro přijímání žádostí o zápis do 1. ročníků.

Veškeré kontakty, včetně čísel datových schránek i ostatní informace k zápisům včetně kritérií pro přijímání dětí k povinné školní docházce naleznete na webových stránkách jednotlivých škol, konkrétně na: www.tupolevka.cz, www.zsfajtla.cz, www.zsfrycovicka.cz. Datum podání přihlášky nerozhoduje o přednosti přijetí.

Aktuální znění Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech naleznete pod odkazem:
https://www.letnany.cz/zmena-obecne-zavazne-vyhlasky-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol/d-52478/p1=37651

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz